New Vacancies

Là một công ty tư vấn trong lĩnh vực quản trị nhân lực, DTK Consulting dành nhiều thời gian hỗ trợ các đối tác trong tuyển dụng vào các vị trí quản lý cấp cao, cấp trung và chuyên môn. Đồng thời, với các cá nhân, Công ty cũng hỗ trợ trong việc nắm bắt các cơ hội nghề nghiệp, tư vấn trong hoàn thiện hồ sơ dự tuyển, chuẩn bị tốt cho phỏng vấn với nhà tuyển dụng.

Các vị trí mà đối tác và DTK Consulting cần tuyển dụng gấp được đưa vào các Bản tin chuyên đề Tuyển dụng. Các vị trí cần tuyển dụng khác được đăng trên website www.dtkconsulting.com, mục Cơ hội nghề nghiệp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s