Các lĩnh vực dịch vụ chính của DTK Consulting

DTK Consulting có hai nhóm khách hàng chính. Nhóm thứ nhất gồm các công ty và tổ chức. Nhóm thứ hai gồm các cá nhân, có thể là người lao động đang có nhu cầu tìm việc, chuyển đổi công việc (gọi là các ứng viên) hoặc quan tâm đến các lĩnh vực của phát triển sự nghiệp cá nhân. DTK Consulting gọi nhóm thứ hai là các cộng tác viên.

Dịch vụ của DTK Consulting dành cho người sử dụng lao động

Với các công ty và tổ chức, dịch vụ của chúng tôi tập trung vào 2 mảng chính sau.

1. Tuyển dụng (Tìm và Đánh giá năng lực ứng viên, đôi khi còn gọi là “head-hunting”);

Dịch vụ này đặc biệt thích hợp với các công ty mới được thành lập, bao gồm công ty trong nước và nước ngoài.

2. Tư vấn trong xây dựng và thực hiện các hệ thống quản trị nhân sự:

– Các chính sách và thủ tục nhân sự,

– Đánh giá hệ thống nhân sự (HR Audit),

– Quản lý thực hiện công việc,

– Chế độ đãi ngộ cho người lao động,

– Quan hệ lao động,

– Đào tạo các kỹ năng mềm.

Dịch vụ của DTK Consulting dành cho các cá nhân

Công ty tư vấn và trợ giúp các cá nhân trong định hướng và quản lý sự nghiệp, cụ thể :

1. Cộng tác và trợ giúp các cá nhân đang có kế hoạch chuyển hướng nghề nghiệp (nhân sự cấp cao, cấp trung, các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật hay sinh viên mới tốt nghiệp) đạt được kết quả tốt nhất trong việc tiếp cận Nhà tuyển dụng, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn và hậu phỏng vấn (như hỗ trợ hai bên đàm phán một mức lương thích hợp nhất);

2. Tư vấn từ góc độ nhân sự cho các cá nhân đang đương chức, đặc biệt với những đối tượng đang ở trước các bước ngoặt trong sự nghiệp hiện tại.

Đây là một lĩnh vực có thể nói là mới (ở Việt Nam). Dù đang đương chức (ở mọi cấp bậc) và không có ý định chuyển đổi công việc, song các cá nhân vẫn có nhu cầu được hỗ trợ từ các góc độ liên quan đến quản trị nhân sự. Các nhân viên chuyên môn, kỹ thuật cũng cần những ý kiến khách quan, tư vấn trong định hướng và phát triển sự nghiệp cá nhân. Sự hỗ trợ của DTK Consulting được thực hiện thông qua các bài viết chuyên đề trên website, các bản tin định kỳ, hoặc trực tiếp tư vấn theo nhu cầu của các cá nhân. Dịch vụ tư vấn của DTK Consulting dành cho các cá nhân là miễn phí.

DTK Consulting, 08/7/2009

Bài liên quan:

DTK Consulting cung cấp những dịch vụ tư vấn quản trị nhân lực nào?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s