Category Archives: Uncategorized

Bản tin Tuyển dụng của DTK Consulting

Một trong những lĩnh vực hoạt động của DTK Consulting là hỗ trợ các đối tác trong công tác tuyển dụng nhân sự quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên chuyên môn, kỹ thuật. Sau đây là một … Continue reading

Posted in New Vacancies, Uncategorized | Leave a comment

Lao động giúp việc gia đình

Xuất phát từ nhu cần thực tế, đã từ lâu, lao động giúp việc gia đình trở thành một loại hình lao động rất phổ biến, đặc biệt là ở các trung tâm kinh tế lớn. Trong Bộ luật Lao … Continue reading

Posted in Consultancy News, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Immediate Vacancy: Programme Support Officer (P386)

Một tổ chức phi chính phủ quốc tế là đối tác của DTK Consulting đang cần tuyển Programme Support Consultant (vị trí này tương đương với Cán bộ dự án). Thông báo tuyển dụng chi tiết được đăng tải trên … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Vấn đề khi truy cập website www.dtkconsulting.com

Trang web www.dtkconsulting.com do DTK Consulting đặt hàng ECOPRO Co., Ltd thiết kế vào mùa hè năm 2007 và được ECOPRO, như là Bên B, đảm bảo việc duy trì hosting. Tuy nhiên từ tháng 6/2011 thì ECOPRO không làm công việc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bản tin số 41 của DTK Consulting (Tháng 4/2011)

Dành cho các Đối tác là tổ chức và các Cộng tác viên Quản trị nhân lực và hoạt động của DTK Consulting  Hoạt động chuyên môn Là một cộng tác viên lâu năm của Văn phòng Giới sử dụng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Chúc mừng năm mới – Happy New Year of the Cat!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A Merry Christmas and Happy New Year!

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment