Immediate Vacancy: Programme Support Officer (P386)

Một tổ chức phi chính phủ quốc tế là đối tác của DTK Consulting đang cần tuyển Programme Support Consultant (vị trí này tương đương với Cán bộ dự án).
Thông báo tuyển dụng chi tiết được đăng tải trên website của DTK Consulting với mã số P386.

Nơi làm việc: Hà Nội.

Địa chỉ gửi CV
: apply@dtkconsulting.com dtkconsulting@gmail.com
ĐT liên lạc
: 04-3552 6211, 090 215 1962.

Programme Support Consultant (Project Oficer) là một vị trí với nhiều triển vọng cho phát triển sự nghiệp cá nhân đối với các cá nhân yêu thích công việc quản lý dự án, đặc biệt là quản lý tài chính dự án và quan tâm đến lĩnh vực phát triển.

 

Advertisements

About DTK Consulting

DTK Consulting Co., Ltd is a Vietnamese company, who provides human resource management solutions to both employers and employees. The company is the official member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s