Monthly Archives: August 2012

Immediate Vacancy: Programme Support Officer (P386)

Một tổ chức phi chính phủ quốc tế là đối tác của DTK Consulting đang cần tuyển Programme Support Consultant (vị trí này tương đương với Cán bộ dự án). Thông báo tuyển dụng chi tiết được đăng tải trên … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment