Các vị trí cần tuyển dụng

Dưới đây là danh mục một số vị trí mà các đối tác của DTK Consulting đang có nhu cầu tuyển dụng gấp.

Kỹ sư Mỏ – Địa chất (P364), nơi làm việc chính tại Hà Nội.

Cán bộ Chương trình (P365), làm việc trong các dự án của Liên hợp quốc về ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất điện và nước sạch. Nơi làm việc chính là Hà Nội.

Kế toán tổng hợp (P366), làm việc với Văn phòng đại diện tại Hà Nội của một công ty thương mại có trụ sở chính ở tp Hồ Chí Minh. Nơi làm việc tại quận Cầu Giấy.

Để chuẩn bị hồ sơ một cách hiệu quả, mời các ứng viên tham khảo bài viết sau:

Cách thức nộp hồ sơ với DTK Consulting

Advertisements

About DTK Consulting

DTK Consulting Co., Ltd is a Vietnamese company, who provides human resource management solutions to both employers and employees. The company is the official member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).
This entry was posted in New Vacancies. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s