Vấn đề khi truy cập website www.dtkconsulting.com

Trang web www.dtkconsulting.com do DTK Consulting đặt hàng ECOPRO Co., Ltd thiết kế vào mùa hè năm 2007 và được ECOPRO, như là Bên B, đảm bảo việc duy trì hosting. Tuy nhiên từ tháng 6/2011 thì ECOPRO không làm công việc hosting nữa.

Từ ngày 27/5/2011, DTK Consulting chuyển website hosting của trang www.dtkconsulting.com về FPT Telecoms.

Trong giai đoạn mới chuyển đổi địa điểm hosting, dường như có một số vấn đề kỹ thuật nên website www.dtkconsulting.com chạy không ổn định lắm. Sau mỗi lần cập nhật bài mới thì thường xảy ra các vấn đề, như truy cập bị gián đoạn, hay không vào được phần quản trị.

Do vậy DTK Consulting sẽ tăng cường áp dụng biện pháp back up bằng cách đồng thời đăng các tin, bài mới lên cả các blog của Công ty:

Trên WordPress: https://dtkconsulting.wordpress.com/

Trên My Opera:  http://my.opera.com/dtkconsulting

Rất mong các đối tác, cộng tác viên và bạn đọc thông cảm.

Xin trân trọng cảm ơn.

DTK Consulting 

Advertisements

About DTK Consulting

DTK Consulting Co., Ltd is a Vietnamese company, who provides human resource management solutions to both employers and employees. The company is the official member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s