Monthly Archives: June 2011

Các vị trí cần tuyển dụng

Dưới đây là danh mục một số vị trí mà các đối tác của DTK Consulting đang có nhu cầu tuyển dụng gấp. Kỹ sư Mỏ – Địa chất (P364), nơi làm việc chính tại Hà Nội. Cán bộ Chương trình (P365), làm … Continue reading

Posted in New Vacancies | Leave a comment

Vấn đề khi truy cập website www.dtkconsulting.com

Trang web www.dtkconsulting.com do DTK Consulting đặt hàng ECOPRO Co., Ltd thiết kế vào mùa hè năm 2007 và được ECOPRO, như là Bên B, đảm bảo việc duy trì hosting. Tuy nhiên từ tháng 6/2011 thì ECOPRO không làm công việc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment