Monthly Archives: May 2011

DTK Consulting: Notice about email addresses for a temporary period

Thông báo về địa chỉ email giao dịch tạm thời do chuyển hosting Từ ngày 27/5/2011 đến 30/5/2011 DTK Consulting chuyển hosting cho website và email, nên việc truy cập vào website http://www.dtkconsulting.com  và giao dịch email có thể bị … Continue reading

Posted in Troubleshooting | Leave a comment

Bản tin số 41 của DTK Consulting (Tháng 4/2011)

Dành cho các Đối tác là tổ chức và các Cộng tác viên Quản trị nhân lực và hoạt động của DTK Consulting  Hoạt động chuyên môn Là một cộng tác viên lâu năm của Văn phòng Giới sử dụng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment