Monthly Archives: December 2010

A Merry Christmas and Happy New Year!

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Phát biểu của Giám đốc DTK Consulting nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập Công ty

Thưa các khách hàng và đối tác, cộng tác viên, Thưa các đồng nghiệp, bạn bè và các thành viên trong đại gia đình! Cách đây tròn 4 năm, ngày 7 tháng 12 năm 2006, Công ty TNHH Tư vấn … Continue reading

Posted in About DTK Consulting | Leave a comment

Vacancy: Head of Consulting Dept

I. NƠI LÀM VIỆC: Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) là một tổ chức khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo và phát … Continue reading

Posted in New Vacancies | Tagged , , , , , | Leave a comment

Office Manager Intern

I. NƠI LÀM VIỆC: Công ty TNHH Tư vấn Quản lý nhân sự DTK DTK Consulting Co., Ltd (Công ty TNHH Tư vấn Quản lý nhân sự DTK) là một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư … Continue reading

Posted in Internship Opportunities | Leave a comment

Brief Company Profile

DTK Consulting Co., Ltd is a Vietnamese company, who provides human resource management solutions to both employers and employees. The company is the official member of Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI). Our Vision: Maximising human capacity is the … Continue reading

Posted in About DTK Consulting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Welcome to DTK Consulting’s site on WordPress

Welcome to this site, a shoterned backup of DTK Consulting’s website. We are one of a few Vietnamese companies who specialise in providing human resource management solutions to companies, organisations and employees at technical, professional and senior management level. We … Continue reading

Posted in About DTK Consulting | 1 Comment